Δίσκος Ισορροπίας Μονοαξονικός-Πολυαξονικός

Σε απόθεμα

Περιγραφή Προϊόντος

Δίσκος Ισορροπίας ΤHERABAND:

•  Μονοαξονικός

•  Πολυαξονικός